CARGO MORAVA, s.r.o.

česká verze po polski english deutsch
Švabinského 1700/4,
70200, Ostrava-Moravská Ostrava

Telefon: +420 591 126 600

E-mail: info@cargomorava.cz

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Firma zdecydowała się w praktyce dotrzymywać zasady, które można podzielić do dwóch dziedzin:

DZIEDZINA EKONOMICZNA

  • przejrzystość działań
  • zaopobieganie korupcji
  • dobre stosunki z klientami oraz partnerami handlowymi
  • poparcie i bliski kontakt z przewoźnikiem

DZIEDZINA SOCJALNA

  • filantropia: wsparcie projektu dobroczynnego wybranego przez zarząd
  • dotrzymywanie standardów roboczych
  • dotrzymywanie praw człowieka oraz praw pracownika